Mittwoch, 26. Oktober 2016

نامه محمد رزاقی به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر، گزارشکرسازمان ملل درمورد حقوق بشر در ایران

محمد رزاقی ـ وبلاگ صدای قربانیان فرقه رجوی ـ چهارشنبه 26 اکتبر 2016
نامه محمد رزاقی به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر، گزارشکر سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران
سرکار خانم عاصمه جیلانی جهانگیر گزارشگر سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران .
با سلام واحترام .
ضمن تبریک انتصاب جنابعالی به عنوان گزارشگر جدید سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران .
قبل از پرداختن به موضوعات اصلی و علت نوشتن این نامه اجازه می خواهم بصورت مختصر خودم را معرفی کنم .
 اینجانب محمد رزاقی عضو سابق سازمان مجاهدین خلق ایران هستم که به مدت نزدیک به بیست سال بصورت شبانه روزی در اردوگاههای اهدائی صدام به رجوی بهترین دوران زندگی ام را سران این فرقه به فنا دادند .
خانم عاصمه جیلانی جهانگیر .
در این نامه کوتاه میخواهم به 2 مموضوع اصلی اشاره مختصر کنم .شاید این افشاگری کمک کند از نقض وحشتناک حقوق بشر در داخل مناسبات این فرقه تروریستی و مافیائی خبر دار شوید و هم اینکه مطمئن هستم در صورت توجه به افشاگری جدا شده ها از این فرقه باعث خواهد شد هم  به ماهیت و نیات پلید سران این فرقه خطر ناک پی ببرید و هم اینکه فریب شارلاتان بازی سران این فرقه  تروریستی و مافیائی را نخورید .
 خانم عاصمه جیلانی جهانگیر .
باید به اطلاع شما برسانم که چیزی بنام سازمان مجاهدین خلق ایران دیگر وجود خارجی ندارد .بلکه  یک فرقه تروریستی و مافیائی هست که سران این فرقه هم اکنون به رجوی داعشی و مریم قجر داعشی معروف هستند .
من در مدتی که در عضویت این فرقه بودم شاهد مناسبات غیرانسانی رهبران این فرقه با اعضاء خود بودم .
رجوی داعشی و مریم قجر داعشی بعنوان رهبران این فرقه قانونهای دست سازخودشان را به اعضاء اعمال می کردند و هنوز هم این رفتارغیرانسانی مریم قجر داعشی با اعضاء نگون بخت ادامه دارد .
به اطلاع شما می رسانم طبق دستور رجوی داعشی هیچ کس حق ازدواج را ندارد و فقط رهبر این فرقه حق داشتن زن و زندگی را دارد ؛ به دستور رجوی داعشی ارتباط با خانواده ممنوع می باشد و هستند کسانی که نزدیک به 30 سال نمی توانند با خانواده خود ارتباط بر قرار کنند ؛ سران فرقه اجازه نمی دهند اعضاء با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنند و همه چیز بوسیله سران این فرقه کنترل می شود و اعضاء حق هیچ گونه حق تصمیم گیری را ندارند .
اعضاء نگون بخت هر روز باید در نشستهای موسوم به عملیات جاری مورد تحقیر و بر خورد فیزیکی قرار بگیرند و هر روز باید در نشستهای موسوم به غسل هفتگی مجبور هستند مسائل جنسی که به ذهنشان زده و یا فکر کرده اند و یا حتا در خواب دیده اند اعتراف کنند .
اعضاء نگون بخت حق انتخاب لباس ندارند ؛ حق رابطه انسانی با هم بعنوان دوست را ندارند و ....
خانواده هائی هستند که بارها به عراق تردد کردند تا بتوانند با فرزندان و پدران و مادران خود ملاقات کنند اما رجوی داعشی این اجازه را به اعضاء نگون بخت نداد وخانواده ها هنوز بعد 30 سال نتوانسته اند با عزیزان خود حتا 5 دقیقه ملاقات کنند  .
خانم عاصمه جیلانی جهانگیر .
من و بیش از 500 نفر در سال 73 به خاطر مخالفت با سیاستها و مناسبات فرقه گرایانه به دستور شخص رجوی و مریم قجر داعشی زندانی و شکنجه روحی و جسمی شدیم و من شاهد مرگ اعضاء نگون بخت در سلولی که زندانی بودم که به خاطر اعمال شکنجه های وحشتناک از طرف سران و زندانبانان و شکنجه گران این فرقه در زندان اردوگاه اشرف در عراق بودم وحاضرهستم درهر دادگاه و ارگانی جنایات رجوی و مریم قجر داعشی و دیگر سران این فرقه تروریستی و مافیائی را اثبات کنم .
خانم عاصمه جیلانی جهانگیر .
میخواهم بصورت کوتاه تجربیات خودم با توجه به شناخت از روشهای سران این فرقه تروریستی و مافیائی به اطلاع شما برسانم تا سران این فرقه نتوانند از موقعیت شما سوء استفاده کنند .
مطمئن باشید از همان روز و ساعتی که شما بعنوان گزارشگر حقوق بشر انتصاب شدید مریم قجر داعشی سناریو نویسی را شروع کرده و یک مشت سازمانهائ دست ساز خودش را که اسامی رنگارنگ هم دارند و گویا مدافع حقوق بشردر ایران هستند را برای ملاقات با شما خواهد فرستاد ؛ همچنین یک عده لابی که با دریافت دلارهای خونین برای رجوی داعشی در پارلمان اروپا و سازمانهای بین المللی لابی گری می کنند از طرف مریم قجر داعشی برای ملاقات با شما بعنوان مدافعان حقوق بشر در ایران فرستاده خواهد شد و مطمئن هستم مریم قجر داعشی از طریق این سازمانهای خود ساخته و لابی هایش خواهان ملاقات با شما خواهد شد .
خانم عاصمه جیلانی جهانگیر .
من از شما تقاضا می کنم و خواهش می کنم یک زمان ملاقات حضوری به من و دوستانم و قربانیان این فرقه و خانواده هائی که 30 سال چشم انتظار یک ملاقات 5 دقیقه ای هستند بدهید تا بصورت حضوری انچه سران این فرقه به دستور شخص رجوی و مریم قجر داعشی اورده اند بیان کنیم تا نقض ابتدائ ترین حقوق انسانی و شکنجه و رفتار های وحشیانه سران این فرقه ترریستی و مافیائی وماهیت رجوی و مریم قجر داعشی را بهتر بشناسید .
برای شما ارزوی موفقیت درزندگی و کارهایتان را دارم .
پاریس : محمد رزاقی

مادران، منتظران بدرود یافته - قسمت دهم

پور احمد ـ انجمن نجات مرکز گیلان ـ چهارشنبه 5 آبان ماه 1395
مادران، منتظران بدرود یافته - قسمت دهم
خیانت وجنایت رجوی درحق ملت ایران واعضای اغفال شده اش گستره وپهنای زیادی دارد که زبان وقلم ازبیان تمام عیارآن قاصروناتوان است . دراین میان خانواده های اعضای گرفتاردرفرقه بدنام رجوی خاصه مادران ازقربانیان اصلی خباثت رجویها محسوب می شوند که دراین نوشتار به شرح زندگانی مادرانی پرداخته میشود که در اثر ناجوانمردی و ظلم وجور رجویها بی آنکه عزیزان شان را درآغوش بکشند ؛ ناکام وچشم انتظار دارفانی را وداع گفتند و به دیار اعلاء شتافتند و به آرامش رسیدند.
 
متوفی : مرحومه مغفوره شاه خانم  ذاکری 74 ساله
مادرمحمد قادری ازاعضای گرفتاردرفرقه بدنام رجوی
محمد قادری فرزند ذبیح الله شماره شناسنامه 765 متولد 17 دیماه 1344 ازروستای چوکده ی خشکبیجار از استان گیلان درتاریخ دوم آذرماه 1366 دریک عملیات خرابکارانه مرزی بتوسط فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین وشاخه نظامی دست ساخت ارتش صدام بنام ارتش آزادی بخش ! به اسارت درآمد. متعاقب اسارت مورد مغزشویی والقائات فکری قرارگرفت وازترس درخطربودن جان خویش بالاجبار در مناسبات فرقه ای ماندگار شد و طی سالیان مدیدی از خانواده و فضای بیرون از پادگان کار اجباری مافیای مجاهدین بیخبر ماند و جوانی اش را به بطالت گذارند وقربانی مطامع جاه طلبانه رجوی شد.
مادررنجدیده ازظلم وجور رجوی شاه خانم ذاکری ازجمله مادرانی است که چشم انتظاربی آنکه فرزند اسیرش را ببیند ودرآغوش بفشارد دربهمن ماه 1381 بدرود حیات گفت وبه ابدیت پیوست .  در دیداراخیرم درمنزل خانواده محمد قادری عضواسیر رجوی درمهرماه امسال ؛ آقای ذبیح الله قادری پدردردمند وزحمتکش درخصوص وضعیت همسرشان گفتند " موقع تبادل اسرا طبعا ما نیز در انتظار بازگشت عزیزمان بودیم . همسرمرحومم خیلی بیتابی وبیقراری داشت . درآن ایام مدام ازمن میخواست که به فرودگاه رشت برویم ومحمد را تحویل بگیریم. چندین باررفت وآمد کردیم تا اینکه بواسطه آزادگان خبردارشدیم که محمد دراسارت رجوی است ومعلوم نیست کی برگردد. ازآن تاریخ من مشکلم مضاعف شد.هم دوری و رنج تحمل اسارت جگرگوشه ام و مهمتراز آن دیدن وضع ناهنجارهمسرم . همسرم آنقدرغصه خورد و آه و ناله کرد که دوسال تاب نیاورد و سکته کرد و نهایتا تو برج یازده سال 1381 بود که چشم انتظار ازدنیا رفت و به ابدیت پیوست . چیزی حدود 15 سال است که منهم تنها و تنهایم با دردهای خودم وامید به اینکه روزی نورچشمم محمد بیاید.  
نامه تکاندهنده آقای ذبیح الله قادری به فرزند اسیرش درتشکیلات مافیایی رجوی
بنام خدا و خدايا به اميد توكه برهمه چيز واقفي  و اين پير سالخورده كه87  سال از بهار زندگي اش سپري شده و همانند كليه موجودات كه باز گشت آنها بسوي توست، روزشماري نموده و به انتظار و آرزوي ديدار فرزند خود  محمد قادري ، روزهاي آخر زندگي اش نيز درحال سپري است به ذات  حقانيت و يگانگي خود، آرزويم را برآورده كن. فرزند خوبم، محمدجان ، كه روزي فكر ميكردم عصاي پيري من و مادرت خواهي شد اما چه خيال باطل ، آن زمان ميانسال بودم  واحتمالاٌ تجربه كمتري داشتم  و حالا كه پايان عمرم فرا رسيده ، متوجه شدم بعضي از آرزوها را بايد با خود بگور ببرم. محمد جان امروز كه درد دلم را برايت مينويسم دقیقا از مهرماه سال 1366 تورا نديدم يعني بالغ بر 29 سال.فکرمیکنم اواخر شهريورماه سال 1382 بود كه عبدالله ( برادر بزرگت)  باتمام مشقات مريضي و ديسك كمر كه دارند و باتوجه به وضعيت جنگ داخلي و كشتار بيرحمانه امريكائيها در عراق، موفق شد و با شما ديداري داشتند و به همراه شما عكس گرفتند و باخود به ايران آوردند و من پس از سالها انتظار چهره مهربانت را  درآن عكس ديدم و برادرت مي گفت انشاءالله بزودي به ايران خواهي آمد. اما از شهريور ماه سال 82 تاكنون هيچ خبري از شما ندارم . من، برادر، خواهران و فاميلها عكس شما را ديديم و چقدرخوشحال شديم  و انتظار همه اين بود كه به وطن عزيز برگردي.   محمدجان مگر عبدالله پيغام مرا به شما نرسانيد؟  مگر به شما نگفت كه مادرت پس از جنگ بيرحمانه اي كه صدام ملعون  وطرفداران بي دين و انصافش  به ايران تحميل كرده بود و عزيزان هموطني كه درزندانهاي صدام لعنتي بسر مي بردند و پس از آزادي آنان ، مادرت بارها مي رفت فرودگاه رشت تااينكه نا اميد شد و سكته كرد و درنهايت در 11/11/1381 با سكته نهائي خود، دنيا را وداع كرد . مادرت هميشه مي گفت خواب محمد را ديدم حتماٌ زنده است. پسرم ، مادرت تا لحظه مرگ به ياد تو بود. پسرم، من هم مريضم شايد خداوند مصلحت دانسته كه من چند سال و يا چند ماهي زنده بمانم تاشايد شما را ببينم. محمد جان من و برادران، خواهرانت همچنان چشم انتظار ديدار شما هستيم. راستي محمد جان يادت هست كه ميگفتي بايد بروم سربازي و زماني كه خدمت سربازي را تمام كردم حتماٌ درزمين خودمان پرورش ماهي مي زنم . محمد ، اين حرفها يادت رفت. محمد، من تعجب ميكنم توكه آنقدر وابسته به مادرت بودي ،علاقه مند به ماهيگيري، شكار،و فوتبال بودي ،حالاچرا ما را تنها گذاشتي ؟ حدود دو و نيم هكتار زمين شاليزاري و يك هكتار زمين صيفي كاري هم مال شما. چون برادران و خواهرانت ازدواج كردند و هركدام رفتند سر زندگي خود. پسر خوبم  بيا پيش من. بيا ازدواج كن تشكيل زندگي بده. اگر دوست داري؟ زمينها را مي فروشم برو توي شهر زندگي كن و يا دوست داري پيش من زندگي كن. برايت ماشين مي خرم . دوست دارم فرزندت را ببينم. محمد مگر زنداني هستي؟  اگر زنداني هم بودي طي اين 30 سال به هرطريقي مي توانستي  آزاد بشوي . محمد، مگر تو چكار كردي كه قصد نداري به ميهن ات  باز گردي؟ افراد زيادي بودند كه مثل شما در زندانهاي عراق بسر مي بردند حتي بعضي ها مرتكب قتل هم شدند ليكن به مملكت عزيزمان بازگشتند و ازدواج كردند و دركارخانجات و ادارات مشغول كارند چون دولت عفو عمومي داد. مگر اين موضوع را نمي داني؟ پسرجان حالا حدود 43 سال از عمرت گذشته و من ميخواهم بدانم به چه دليل خودت را در افكار آن قوم بي دين و لامذهب گرفتار كردي؟ پسرخوبم اگر آنها مذهب داشتند و انسان بودند كه شما را مجرد نگه  نمي داشتند . مگر پيغمبر ما حضرت محمد(ص) نفرمود ازدواج طريق من است و هركه از طريق من عمل نكند از امت من نيست؟ پسرم، توكه 30 سال قبل ايران بودي آدم مسلماني بودي آيا مسلماني خود را حفظ كردي؟ اگر مسلماني خود را حفظ كردي ، مگر نمي داني در زمين غصبي نماز خواندن حرام است؟ شما سالیان درخاك عراق بودید و هميشه دولت عراق ناراضي  از اينكه امريكا بخشي از خاك عراق را غصب كرده و با همكاري صدام و در اختيار آن قوم ناپاك قرارداده  وآنها شما بچه هاي مثل من بيسواد را در آنجا جمع كردند و انتظار سوء استفاده از شما دارند. برادرت عبدالله مي گفت در قرار گاه شما نوشتند دانشكده صنعتي و خصوصاٌ از شما سئوال كردند كه حدود17 سال در خاك غصبي عراق هستي ، آيا ادامه تحصيل دادي؟ شما گفتيتد نه . حتي ظاهراٌ بعضي از كلمات ابتدائي انگليسي از شما سئوال كرد ، شما نتوانستيد جواب دهيد . آيا برايت ثابت نشده كه آنها شماها را مي خواهند تحريك كنند كه به سرحدات مرزي كشور ايران با هموطنان خود درگير شويد؟ مگر تو برادرزاده يا خواهر زاده خودت را مي شناسي؟ فردا  اينها مي بايستي در سرحدات مرزي انجام وظيفه نمايند . نكند خداي ناكرده قصد داريد به آنها آسيب برسانيد؟ پسرم ، برادرت آن همه با شما صحبت كرد كه برگرد بيا ايران . دولت همه را بخشيده ، عفو داده ، هرجرمي كه مرتكب شدي بخشيده شديد . مگر بعضي از آنها كه با شما بودند و سربازي خدمت مي كردند و به سرنوشت مثل شماها دچار شدند و حالا كه به ايران باز گشتند اين خبر به گوش شما نرسيد؟ من به چه كسي و به چه چيزي قسم بخورم تا باور كني . افرادي مثل شما كه به ايران بازگشتند آزادانه و راحت ازدواج  كردند و تشكيل زندگي دادند. پسرم برگرد به آغوش خانواده.محمدجان ، پسر مهربانم  من تمام درد دلم را به نويسنده اين نامه گفتم و ايشان گفته هاي مرا نوشته و برايم خوانده و مانند يك وصيت نامه است كه قصد دارم آن را بطريقي كه خداي بزرگ مصلحت ميداند برايت بفرستم اميدوارم با دقت مطالعه كني و به حرفهاي پدرت گوش كني.  چشم به راه شما و انشاءالله در زادگاهت شما را ببينم. پدرت ذبيح الله قادري.
روح مادرمرحومه شاه خانم ذاکری شاد
پوراحمد

هشدار به خانم عاصمه جیلانی جهانگیرگزارشگرجدید ویژه حقوق بشرسازمان ملل متحد درامورایران

خانم جهانگیر
 با سلام ودرود اینجانب سید امیر موثقی یکی از اعضای جداشده از فرقه تروریستی رجوی میباشم که مدت 15 سال هست در کشور آلمان اقامت دارم، انتخاب وجایگزینی شما را بجای آقای احمد شهید بعنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران را تبریک میگویم و امیدوارم بعد از تحویل گیری این مسئولیت در ماه نوامبر برخلاف آقای احمد شهید صدای من و دیگر جدا شدگان از فرقه ترو ریستی رجوی را گوش کنید و مطالب اینجانبان و دیگر جداشدگان از این فرقه را به تمام و کمال مطالعه کرده و در گزارشات خود مندرج فرمائید .
نزدیک پانزده سال  از عمر من در رابطه با مجاهدین در عراق سپری شده است در این سالیان من شکنجه های روحی و روانی بسیاری از طرف مجاهدین متحمل شده ام و در تمام مدتی که در تشکیلات مجاهدین بودم از دنیای بیرون قطع بودم از تمامی امکانات از قبیل تلفن , اینترنت , نامه و ارتباط خانوادگی محروم بوده ام .در دوران اسارتم در کمپ های مجاهدین از مادرم، از وضعیت خانوادگی در مناسبات مجاهدین اطلاعی نداشتم. من بعنوان  یکی از بیشمار شاهدان حاضر هستم  که در خواست شرکت در جلسات شما  رادر مقر سازمان حقوق بشر در ژنو  امضاء کرده ام و بعنوان شاهد زنده  حاضرم از تمامی جنایتهای فرقه تروریستی رجوی در عراق وتمامی شکنجه و جنایتهایی که در سازمان مجاهدین خلق ایران با گوشت و پوست و استخوان لمس کرده و به عینه دیده ام  برای شما تشریح کنم و توضیح دهم  و برای  ثبت در سینه تاریخ شهادت دهم. سازمان مجاهدین پانزده سال تمام از من در تشکیلات  به اشکال مختلف بیگاری کشید ودر روز خروج من از زندان کمپ اشرف به ابوغریب حتی به زور از من امضاء گرفت و ومن را به زندان ابو غریب بغداد تحویل داد .در طی سالیانی که در کمپهای فرقه ترو ریستی رجوی بودم به تمامی افراد فقط برای خشونت و آدم کشی و جنایت و نهایتا خود کشی فرد که در تشکیلات فرقه رجوی یک عمل مقدس به حساب می آید تعلیم میدادند. فرقه رجوی با شستشوی مغزی من ودیگر دوستانم  ما را تشویق به خشونت میکردند آنها به ما یاد میدادند که چگونه قرص سیانور را در دهان بشکنیم من خود بارها و بارها شاهد بودم که  فرقه رجوی تیمهای عملیاتی برای انفجار لوله های نفتی , بمب گذاری و خمپاره زدن شهرها   مکانهای عمومی به  داخل ایران میفرستانند ومرکزو ستاد فرماندهی  تمامی عملیاتهای تروریستی در  کمپ اشرف تحت نظر و فرماندهی مریم رجوی بوده  و تمامی طرح های عملیاتی توسط مسعود ومریم رجوی نهایتا چک و کنترل و اکی داده میشدو خوشبختانه من و بسیاری از دوستان جدا شده و منتقد شاهدان زنده جنایتهای فرقه رجوی هستیم و حاضریم در هر دادگاهی بین المللی شهادت دهیم .
خانم عاصمه من در زمان آقای احمد شهید چندین بار به ایشان نامه نوشتم تا حداقل به حرفهایم گوش فرا دهد اما متاسفانه با اینکه من در کشور آلمان زندگی میکنم هیچوقت ایشان از من دعوت نکردند تا من هم حرفهای ناگفته سالیانم را  به ایشان گزارش کنم.
گویا نمایندگان  فرقه تروریستی رجوی که این روزها از آل سعود جنایتکار حمایت میکنند برای ایشان اعتبار بیشتری دارند.
خانم جهانگیرشما به خوبی میدانید فرقه تروریستی رجوی به شرایط موجود در منطقه و جهان به هر وسیله و دروغ متوسل میشود تا تنها از نابود شدن تشکیلات فرقه ای خود جلوگیری  به عمل بیاورد. خیلی ساده تر بگویم خدمت شما فرقه  تروریستی رجوی با کارنامه سیاهی که نزد مردم ایران داشته و دارد هرگز نمیتواند جایگاهی در سازمان ملل و در بین آنهایی که خود رامدعیان واقعی حقوق بشر قلمداد میکنند جایگاهی داشته باشد . لازم به ذکر است که اینجانب از شما استدعا میکنم  که در گزارشهایتان به حرفهای تمامی مخالفین و منتقدین از فرقه ترو ریستی رجوی گوش کرده و برای اینکه بتوانید گزارش کامل از وضعیت حقوق بشر ارائه دهید از اعضای جداشده از فرقه ترو ریستی رجوی دعوت به عمل بیاورید تا در زمان و مکان مناسب بیشتر شما را از وضعیت اسفبار درون تشکیلات فرقه ای رجوی مطلع کنند .
سید امیر موثقی
آلمان کلن

Dienstag, 25. Oktober 2016

خواهران انتظار” ـ نرگس بهشتی ـ قسمت دوم

نویسنده : خانم راحله ایران پور، استاد دانشگاه ، ساکن شیراز
نرگس بهشتی خواهر (مرحوم مرتضی بهشتی و مصطفی بهشتی اسیر فرقه ستیزه جوی رجوی در آلبانی)
سه شنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۵
ارسال به سایت نیم نگاه
نرگس حکایت مهر و وفا بود و عشق و رنج و صبوری.
سینه اش مالامال درد  و کو مرهم و محرمی…
 نرگس حکایت خود با سنگ گفت، سنگ دلتنگ شد و ترک برداشت، با رود گفت رود  خروشید و خشکید و با آسمان گفت و آسمان از شرم بارید…
صدای نرگس و ضجه های سرگردانیش در میان گورهای بی نام و نشان و ویران شده ی قبرستان امجدیه ی مقر اشرف ، گوش فلک را کر  کرد و گلوگاه انسانیت و وجدان به خواب رفته ی انسان را خراشید.
خنجر جیغ هایش بر قلب تاریخ زخمی زد که درمان و التیام نیابد تا روزگار هست.
ای آسمان فرو ریز…
ای خورشید  از شرم دیده فرو بند
و ای زمین از خاطره کهکشان ها محو شو.
اینجا امجدیه است، مزار جدید … جایی که شمع های سوخته و جوانان پر پر شده ای بیگناه ، غریبانه روی در نقاب خاک کشیده اند و گلوی زمین از خونشان هنوز رنگین است. عزیزانی کهطعمه شهوت قدرت و شهرت ضحاک ماردوش زمان، مسعود رجوی ملعون، شدند و مظلومانه به کام مرگ و نیستی فرو رفتند.
مرتضی بهشتی، جوانی آرام و با وقار بود.
او و رنج کودکان توأمان بودند، خواهرش می گفت مظلومیت و غیرت ویژگی بارزش بود و رویای یافتن کار و سامان بخشیدن به زندگی فرزند کوچکش علی، او را  در سن بیست و چهار سالگی از وطن جدا کرد و به ترکیه فرستاد و سر انجام او و برادر همسفرش مصطفی در دام فریب قاچاقچیان انسان و نیرنگ بازان دوران یعنی عوامل فرقه رجوی گرفتار آمدند.
مرتضی پشت و پناه خواهران و برادرانش نیز بود و طاقت غم و اشک نرگس را نداشت.
آن چه او را از وطن آواره کرد بیش از هر چیز احساس مسؤولیت عمیقش نسبت به فرزند و خانواده اش بود، او فرزند بزرگ خانواده و ستون و عمود خانه پدری بود.
نرگس بهشتی
آرش رضایی
مرتضی و مصطفی نیز همچون صدها جوان دیگر جویای کار در سال های پایانی دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد شمسی ناخواسته در تارهای عنکبوتی مناسبات فرقه رجوی گرفتار آمدند و در قلعه مخوف و بی بازگشت اشرف زندانی شدند.
خاک عراق نفرین شده است و بیابان برهوتی که اشرف نام گرفت و سال های جوانی و سرمایه عظیم عمر چند هزار انسان را بلعید نیز گویی چنین بود.
مرتضی و مصطفی از سال هزار و سیصد و هشتاد پا به اشرف گذاشتند و مجبور به پذیرش سرنوشتی شوم و حزن انگیز شدند.
ده سال گذشت و نرگس در تمام این سال ها یاد و خاطره برادران از خاطر نبرد و برای نجات دو برادر عزیزش از هیچ کوششی فرو گذار نکرد.
نرگس بارها با تنها دخترش ، حتا زمانی که بسیار کوچک بود، روزها و روزها در پشت سیاج های اشرف حاضر شد و برادران جوان دوست داشتنی خود را فریاد زد و تقاضای ملاقات نمود اما حتا یک بار هم موفق به دیدار دو برادرش نشد.
سال ها از پی هم آمدند و رفتند و سال های اسارت دو برادر با بی رحمی به ده رسیده بود.
فرقه رجوی
فروردین سال هزار و سیصد و نود.
چیزی از حلول سال نو ایرانی نگذشته بود و هر آغازی روزنه امیدی در دلها می گشود و امید گشایشی…
اما آن سال شوم ، برای نرگس تنها و بی قرار گویی رنجی جانکاه و دردی جان گزای در پی داشت.
در پی حضور نیروهای ارتش عراق در مقر اشرف و دایر کردن پایگاهی در بخشی از آن ،نیروهای سازمان به طور برنامه ریزی شده و هماهنگ از سوی سران تروریست و بدخواه خود به تحریک ارتش عراق پرداختند و درگیری خونباری رخ داد.
آن روز صبح رخت عزای هزاران غریب را گویی در دل نرگس می شستند .او می دانست بی قرار است و دلشوره امانش را بریده است اما نمی دانست این چه شور و غوغاست که دلش را می آشوبد.
روز به نیمه نرسیده بود که خبردار شد در اشرف درگیری شده است. نرگس بیتابانه برای گرفتن خبری از دو برادر اسیرش دست و پا می زد و در سیمای ننگین آزادی تصاویر درگیری و آشوب و خون و مرگ را  می دید و اشک می ریخت.
هنوز نام کشته شدگان و زخمی ها اعلام نشده بود و نرگس هر دری را می کوفت تا خبری بشنود.
خدای من…
شتک زده‌است به خورشید، خون بسیاران‌
بر آسمان که شنیده‌است از زمین باران‌؟
این چه غوغا و سوختن است و چه خونریزی و شقاوتی، عزیزان دل من و جگر گوشه های در دام افتاده ی دربند شده ام در کجای این معرکه خونریز  ه سر می برند.
نام کشتگان یکی یکی و پی در پی بر حاشیه تلویزیون درج می شود و حرف ها بی رحمانه از پی هم می آیند و کنار هم می نشینند  ”م ر ت ض ی ب ه ش ت ی…” و نرگس نا اورانه فریاد می کشد و از هوش می رود…
بارالاها ، این درد سنگین چیست که در میان بیهوشی و مدهوشی بر سینه ام نشسته است، و این بغض ، این گلوله سربی از چه روی در گلویم  فرو رفته و راه بر نفس هایم بسته است.
نیروهای امداد می آیند ، نرگس در سن بیست و هشت سالگی اولین سکته را رد می کند و چشم می گشاید.
سقف خانه می چرخد و صدای جیغ ها و فریاد ها در کاسه ی سرش غوغا می کنند.
آرزوی خواب بودن این کابوس محقق نمی شود و نرگس مرگ برادر را ناباورانه به تماشا می نشیند…
سینه مالا مال درد  است ای دریغا مرهمی
دل ز تنهایی به جان آمد خدایا  همدمی

قرارگاه اشرف
کو همدمی که درد دل با او بگویم، کو مزاری که بر سرش بگریم و کو خاکی که ببویم و برادرم را بجویم.
کفتاران درنده خوی فرقه اجازه انتقال اجساد را به ایران  نمی دهند و خانواده های داغدار در حسرت تنها ترین و آخرین  دیدار نیز می مانند.
نیروهای عراقی هم در عوض این دهن کجی اجازه دفن اجساد را در گورستان مقر اشرف موسوم به مروارید نمی دهند و کشتگان و به خون نشستگان بیش از بیست روز ابزار تبلیغات و مظلوم نمایی های سازمانی می شوند که خود با کشته سازی و غوغا سالاری سعی در جلب نگاه های عده ای بی خبر دارد
و این گونه بود که مرتضی از دیار فانی به سرای باقی شتافت و روی در نقاب خاک کشید.
سازمان ننگین منافقین خلق در اثر مطالبات بر حق خانواده ها و فشارهای دولت عراق بر خلاف شعارهای پوشالی و سست بنیان ” کوه اگر بجنبد ، اشرف ز جا نجنبد”  و ” اشرف بایستد جهان می ایستد”  مجبور به ترک اشرف شد و نیروهای دربند و فریب خورده به زندان خودساخته دیگری نقل مکان کردند.
نرگس از لحظه انتقال اسرا به لیبرتی و خالی شدن اشرف، همواره در تلاش برای گرفتن اجازه ملاقات با مزار مرتضی و دیدار با مصطفی بود.
روبه صفتان دیو خویی چون مریم رجوی و ایادیش هرگز اجازه دیدار با مصطفی و دیگر اسیران را به نرگس و بقیه خواهران و مادران دلسوخته ندادند  اما  زیارت قبر برادر و شستن غبار مزارش با اشک  را گویی  سرنوشت  بر نرگس رقم زد…
آه… جای آن است که خون موج زند در دل سنگ .
ای کاش  هرگز ،هرگز در سرنوشت شوم هیچ خواهری سرگردانی میان قبرها برای یافتن قبر برادر نوشته نشود …
ای کاش  هیچ کس ،هیچ گاه شاهد ویرانی گور عزیزی  نباشد…
قبرهایی بی نام و نشان  که جای گل های شمعدانی و سروهای بلند بالا بر بالینشان خار و خاشاک رسته است و سیاهی و سوختگی خاک و خار و  علف ،حکایت از به آتش کشیدن آن ها پیش از شکستن سنگ ها می دهد…
قاب عکس هایی بی عکس و فریاد های جگر خراش نرگس که چرا …چرا با قبرها چنین کرده اند…
همراهان اشک می ریزند و در پی یافتن نشانی از برادر نرگس دست و پا می زنند.
خداوندا اگر قبر او را نیابد چه…نرگس جان خواهد داد.
و بالاخره بر گوشه سمت راست گورستان جدید تکه هایی از سنگی در هم شکسته که نام مرتضی بهشتی را برخود دارد در کنار یکی از مزار ها دیده می شود و نرگس خاک گور برادر بر سر و روی خود می کشد…
ای کاش هیچ خواهری به جای سینه ستبر و گرم برادری سنگ سرد  قبر او را در آغوش نکشد …
ای کاش دستی که سنگی و دلی را بشکند قلم شود و ای کاش…
مناسبات فرقه گرایانه مجاهدین
مجاهدین خلق
نرگس برادر کوچکتر خود محمد را همراه دارد، هر دو بر سر خاک برادر می گریند و نرگس می گوید آه مرتضی برادر مهربان و مظلومم، دیدار ما به قیامت افتاد.
همراهان سنگ مزار و نام مرتضی را می شویند و پا به پای نرگس اشک می ریزند و بعد از پنج سال از زمان مرگ مرتضی ، این تنها و آخرین دیدار خواهد بود…
وقت رفتن است، نرگس از مزار برادر جدا نمی شود و چه سخت است دل کندن از مزار عزیزی که پانزده سال است او را ندیده ای و دیگر هرگز نخواهی دید…
غروب غمگینانه از راه می رسد و کناره های آسمان و قلب نرگس در خون نشسته اند…
بیا برویم نرگس، بیا… خواهر مظلوم و تنهایم…
برای تسکین مشتی از خاک گور را در دستمالی می ریزد و تکه ای از سنگ قبر را که نام برادر بر آن است بر می گیرد تا آن را توتیای چشم و مایه ی تسلای تنها فرزند چشم انتظار مرتضی کند .علی که هرگز پدر را به چشم ندید ولی مهر اورا از یاد نبرد، علی منتظر خاک گور پدر است …تنها یادمان از پدری که هرگز به چشم ندید…

رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده
شب مانده است و با شب، تاریکی فشرده

کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو؟
شادی چرا رمیده؟ آتش چرا فسرده؟

خاموش مانده اینک، خاموش تا همیشه
چشم سیاه چادر با این چراغ مرده

رفت آنکه پیش پایش دریا ستاره کردی
چشمان مهربانش یک قطره ناسترده

در گیسوی تو نشکفت آن بوسه لحظه لحظه
این شب نداشت ــ آری ــ الماس خرده خرده

بازی کنان زگویی خون می فشاند و می گفت
روزی سیاه چشمی سرخی به ما سپرده

می رفت و گرد راهش از دود آه تیره
نیلوفرانه در باد پیچیده تاب خورده

سودای همرهی را گیسو به باد دادی
رفت آن سوار با خود، یک تار مو نبرده
 لینک مرتبط :
http://www.nimnegah.org/farsi/?p=20640
خواهران انتظار
نامه خانواده ها
اسیران فرقه رجوی مصطفی بهشتی